Czym jest szeroko rozumiana telefonia?

Szeroko rozumiana telefonia obejmuje dziedzinę komunikacji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak telefony stacjonarne, telefony komórkowe, smartfony, tablety oraz różnego rodzaju urządzenia umożliwiające przesyłanie informacji głosowych i tekstowych. Telefonia jest również związana z sieciami telekomunikacyjnymi, które umożliwiają przekazywanie sygnałów i połączeń między różnymi urządzeniami. Szeroko pojęta telefonia obejmuje również technologie internetowe, takie jak VoIP (Voice over Internet Protocol), które umożliwiają przesyłanie sygnałów głosowych i wideo przez Internet.