Sztuka znaczy ART

Malarstwo, rzeźbiarstwo, ceramika - jakie jeszcze są główne rodzaje sztuki? Grafika - tworzenie obrazów lub rysunków przy użyciu różnych technik, takich jak ołówek, węgiel, tusz, farby, drukowanie itp. Fotografia - sztuka tworzenia obrazów za pomocą aparatu fotograficznego lub innych urządzeń rejestrujących światło. Sztuka performance - forma sztuki, w której akcja lub wydarzenie są wykonane w obecności publiczności, często z elementami teatru i tańca. Sztuka wideo - sztuka, w której ruchomy obraz jest podstawowym medium, często wykorzystująca technologie cyfrowe. Sztuka instalacyjna - sztuka, która wykorzystuje przestrzeń w sposób niekonwencjonalny, często obejmując interakcję widza z dziełem. Sztuka nowych mediów - forma sztuki, która wykorzystuje technologie cyfrowe i interaktywne media w swojej pracy. Sztuka uliczna - sztuka, która jest wykonywana na ulicy lub innych miejscach publicznych, często z użyciem farb sprejowych, naklejek lub innych materiałów.

Ceramika

Ceramika artystyczna i użytkowa. Rekodzieło - wyroby z gliny.

Malarstwo

Malarstwo olejne, malarstwo akrylowe oraz inne rodzaje malarstwa.