Co wchodzi w skład kategorii biznes?

Kategoria biznes może obejmować różnorodne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do jej składu można zaliczyć m.in.: Marketing i reklama - strategie marketingowe, kampanie reklamowe, badania rynku, analiza konkurencji, budowanie wizerunku marki itp. Zarządzanie - planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola procesów biznesowych, zarządzanie zespołem pracowników, zarządzanie ryzykiem itp. Finanse i księgowość - księgowość, podatki, zarządzanie budżetem, inwestycje, finansowanie, leasing itp. Prawo - umowy, regulacje prawne, ochrona własności intelektualnej, prawa pracownicze, ochrona konsumenta itp. Technologia - oprogramowanie, systemy informatyczne, e-commerce, innowacje technologiczne, automatyzacja procesów biznesowych itp. Handel i sprzedaż - dystrybucja, logistyka, zarządzanie magazynem, zarządzanie sprzedażą, relacje z klientami itp. Rynki zagraniczne - eksport, import, inwestycje zagraniczne, kontakty z partnerami zagranicznymi itp. Przedsiębiorczość - planowanie rozwoju biznesu, kreatywność, innowacyjność, umiejętność podejmowania ryzyka, umiejętność podejmowania decyzji itp. W skład kategorii biznes mogą również wchodzić inne działy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zależności od charakteru firmy i branży, w której działa.